Hlavní události

New on SONY CLASSICAL VINYL and CD

Release date April 22, 2016

http://www.sonyclassical.de/sonyclassical_neu/CD/88875186192.html

http://www.jpc.de/jpcng/classic/detail/-/art/sinfonias/hnum/1418513

JIŘÍ ANTONÍN BENDA

Nacházíme se v 18. století, v pruské Postupimi na zámku Sans-Souci. Na dvoře Fridricha II. Velikého působili tehdy jako hudebníci a skladatelé tři bratři – František, Jiří Antonín a Jan Bendovi, narozeni v českých Benátkách nad Jizerou, nedaleko Prahy. Na Jiřího osvícené a tolerantní prostředí dvora, kde pravidelně pobývá Voltaire, silně zapůsobí. Stává se zde protestantem a svobodným zednářem. Ačkoliv je král sám hudebníkem, neoplývá v hudbě právě inovátorským duchem. Z tohoto důvodu Jiří, jenž hrál v orchestru pouze druhé housle, v roce 1750 odjíždí na sasko-góthský dvůr, kde mohl jako dvorní kapelník rozvinout svůj novátorský talent.

V dětství na škole studoval rétoriku a expresivní deklamaci, což mu pomohlo v žánru melodramatu, se kterým nedlouho předtím přišel Rousseau. Góthský orchestr neboli dvorní kapela hrála církevní, dvorní i divadelní skladby, neměla však ve svém repertoáru žádnou operu. Přesto však v roce 1765 Benda zařazuje svou jedinou italskou operu Xindo Riconosciuto. Nenacházeje na dvoře dostatek inspirace k tvorbě dramatické hudby, požádá o šestiměsíční studijní cestu do Itálie a ve svých 43 letech zamíří do Benátek, Bologny, Florencie a Říma. Pět let po návratu je v Góthu jmenován dirigentem.

V roce 1774 na góthský zámek přichází známý divadelní soubor švýcarského bankéře, herce a mecenáše Abela Seyler. V repertoáru má německé hry, tzv. Singspiele i melodrama Pygmalion od J. J. Rousseau, kterým se Jiří Benda inspiruje. Seyler zakládá první góthskou zednářskou lóži, kam patří jak Jiří, tak vévoda sasko-góthsko-alterburský. Na objednávku skládá Georg řadu melodramat, z nichž Médea a Ariadna na Naxu sklízí nejdříve v Německu, poté po celé Evropě nadšené kritiky, vychvalující originalitu, jemnost i důmyslné provedení. Mezi jeho další díla z góthského období patří například jeho Singspiele Romeo a Julie, Walder a Der Holzhauer. Podle všeho opouští Jiří v roce 1778 své místo kvůli rozepři se skladatelem Antonem Schweitzerem, dirigentem Seylerova souboru a Góthského divadla.

Následně pobývá v Hamburgu, Mannheimu, Berlíně a ve Vídni, kde bezúspěšně hledá práci. Po zhlédnutí Médey v Mannheimu píše Wolfgang Amadeus Mozart 12. listopadu 1778 svému otci: „Dvakrát jsem zde s velkým potěšením viděl jednu hru. Nikdy jsem vskutku nebyl tak překvapen! Jedná se o Médeu od Bendy, který kromě toho napsal ještě jednu operu - Ariadnu na Naxu, obě dvě jsou opravdu výborné. Z luteránských kapelníků byl Benda vždy mým oblíbeným. Tolik se mi líbí tato dvě jeho díla, že je nosím neustále u sebe.” V dalším dopise dodává: „Pro tento druh díla je má vášeň veliká.” Ve věku 24 let se nechává Mozart Bendou inspirovat pro svou operu Zaide (1780) a v roce 1791 pro Requiem (l’Introitus), které silně připomíná Trauergesang (Akt III) “Im Grabe wohnt Vergessenheit” z Romeo a Julie, kterou Benda napsal o 15 let dříve (1776). Ve Vídni Benda skládá svá poslední melodramata Theone a Pygmalion. Poté se navrací do Góthu, kde získává doživotní rentu.

Odchází tím ze společenského života, daleko od metropolí se věnuje především přípravě vydání svých starších děl. V roce 1781 odjíždí do Paříže, kde uvádí Ariadnu na Naxu, a v roce 1792 píše svou poslední skladbu – kantátu Benda‘s Klagen. Během posledních let svého života se zabývá francouzskou revolucí a filosofií.

Všechny jeho děti se staly hudebníky, zpěváky nebo herci. A jeho povahu přibližuje historka, kdy se po smrti své ženy odebírá ke klavíru, aby ulevil své bolesti hraním melancholických variací. Když se jej zeptali, zda je potřeba rozeslat parte, Benda, pohroužen do své hudby a hudebních nápadů, to odešel projednat se svou ženou. Až při pohledu na její nehybné tělo si celou situaci znovu uvědomil.

Jiří Benda umírá ve věku 73 let v Köstritzu v Thuringu.

Rossini na Blu-ray, audionahrávka ve vysokém rozlišení (čítající dva díly)

http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=NBD0035

Christian Benda - Rossini – díl 4


Christian Benda - Rossini – díl 3


Rossini na Blu-ray, audionahrávka ve vysokém rozlišení

Rossiniho Předehry, čítající dva díly, byl vydán v květnu 2013. Poprvé bude možné si je poslechnout ve vysokém audio rozlišení na Blu-Ray.

Hodnocení 10/10
Christophe Huss – časopis Classics Today France
...V hudbě plné důrazů objevujeme barvy a kontrapunkt, aniž bychom byli zatíženi Karajanovým stylem a jeho „stěnou smyčců“. Benda předvádí prostou a osvěžující hru bez zbytečného vychloubání či brutality. Celek je provázen trochu palčivým zvukem, kterým Benda všem předehrám dodává proto, aby nebyl posluchač ukonejšen zbytečným pohodlím. Neposloucháme žádné „best of“, jedná se o první díl z plánovaného uceleného souboru Rossiniho Předeher. Ke všemu je přistupováno se stejnou jasností a seriózností v artikulaci, například v přechodu do finále ve skladbě Othello. Pokud si Benda svou úroveň udrží i nadále, vypálí rybník svému jedinému rivalovi – Nevillu Marrinerovi z vydavatelství Philips. A to je další úspěch pro Naxos.

David Hurwitz – časopis Classics Today UK
Doposud klasická kolekce Rossiniho Předeher Nevilla Marrinera, z vydavatelství Philips, vykazovala sice jistou kvalitu, ale svým způsobem působila neohrabaně. Tento nový projekt slibuje Rossiniho skladbám výrazné zlepšení. Orchestr Prague Sinfonia Christiana Bendy má všechnu disciplínu Marrinerova souboru, ale disponuje navíc jistou rozverností a živostí, které předcházející nahrávka postrádala, což je slyšet na jeho radostné pikole, zvučnosti dechových nástrojů či rázných bicích. V novém podání je mnohem více čiré zábavy, což je důkazem kvality. Té je náležitě využito dokonce i v Rossiniho nejvážnějších skladbách… Dychtivě očekávám zbývající část cyklu. Vypadá to, že by to mohla být úspěšná nahrávka.

Michael Tumelty - Herald Scottland
Tato nespoutaná hudba si ve správných rukách dokáže udržet jiskru i lesk. Zde vychází parádní, pevná a vzrušující nová nahrávka od ohromně zeštíhleného, a přitom energického orchestru Prague Sinfonia, vedeného s Rossiniho plným dynamismem a intenzitou pod taktovkou Christiana Bendy.

Christian Benda - Rossini – díl 2

Druhý díl Rossiniho Předeher byl vydán v květnu 2013.

Christian Benda – Rossini – díl 1

Dirigent Christian Benda nahrál spolu
s Prague Sinfonia Orchestrem
a Pražským Filharmonickým sborem
kompletní Předehry skladatele
Giochina Rossiniho pro
hudební vydavatelství Naxos.

První díl nahrávky byl vydán v říjnu 2012.

Jerry Dubins – časopi Fanfare
...Benda spolu s jeho orchestrem Prague Sinfonia přináší absolutní potěšení. Společně představují hru pohotovou a stejně laškovnou, jako jsou Rossiniho karikatury známé z plakátů a přebalů nahrávek. První díl nahrávek je příslibem vzniku komplexního a významného souboru Rossiniho Předeher, které přicházejí poprvé od Marrinerova nastudování v 70. letech minulého století. Jednoznačně doporučeníhodné.

John Sheppard - Music Web International
Orchestr Prague Sinfonia a Christian Benda mají již za sebou krásnou a vyvedenou dvoudílnou nahrávku kompletních Schubertových Předeher, vydanou vydavatelstvím Naxos. Bylo zřejmé, že jejich další krok bude směřovat k předehrám Rossiniho, které jsou Schubertem očividně inspirovány. Jsem rád, že tato nahrávka disponuje mnoha úspěšnými prvky svých předchůdců. Existuje zde široká škála nahrávek: od Toscaniniho k Giulinimu či Guimu, od Marrinera k Norringtonovi, a Benda si v této distingované společnosti vede dobře. V každém z vystoupení se značí skutečná pompézní vitalita spolu s půvabem a důvtipem ve frázování. Je to obdivuhodný úvod ke slibnému souboru.

Být: bez otázky

Jen pár dní tomu je, co Václav Havel nemůže být spatřen
V našem světě.
Avšak s radostnou a zářivou silou
Proniká celým naším duchem.

Pro nás, lidské bytosti, je pochybnost společným místem
A je zadostiučiněním spatřit, že se stává
Hlubším posláním člověka:
To je být bezpodmínečně
Prostřednictvím svobody
Bez jakékoliv pochyby,
Bez jakýchkoliv otázek.

To on nechal zaznít slova z dávných dob:
Jsem ten, kým jsem.
Spojujíce přítomnost s minulostí a budoucností.

Nechal zaznít zvuk světla,
Které neodchází spolu s nocí,
Ale září jako slunce na obloze,
Zatímco naše oči již nevidí nic.

Naplněni vděčností
Můžeme děkovat životu,
že nám do cesty postavil
Václava Havla.

Christian Benda

Schubertovy Kompletní Předehry, Prague Sinfonia, Christian Benda nyní na Blu-Ray

Schubert napsal svou první divadelní hru ve 14 letech a dlouho v této umělecké oblasti čekal na úspěch, který se však nikdy opravdu nedostavil. Napsal koncertní Předehry a hudbu pro Singspiele (Zpěvohry). Při některých z nich byl veden svým učitelem – Salierim. Hudba melodramatu Kouzelná flétna je jistě známější než Předehra k Rosamundě, ale i zde můžeme slyšet vitalitu, plnou melodii a dramatičnost v každém tónu. O prvním CD z cyklu Schubertovy Předehry napsal hudební časopis American Record Guide: „Pražští hudebníci si vychutnávají prosluněné a libozvučné kousky s velkým nadšením a citem."

Hudební formát: PCM Stereo / DTS-HD Master Audio 5.1

Poznámka: Tento Blu-Ray disk lze přehrávat pouze na Blu-Ray Disc™ a není kompatibilní se standardními CD a DVD přehrávači.

RUDOLFINUM DVOŘÁKOVA SÍŇ čtvrtek, 4. srpna 2011 od 19.30 U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 150 LET ITALSKÉHO SJEDNOCENÍ

FABRIZIO VON ARX, italský houslový virtuóz
THE PRAGUE SINFONIA ORCHESTRA
CHRISTIAN BENDA, dirigent

pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky v Praze

PROGRAM KONCERTU
G. Rossini – L'inganno felice
N. Campogrande – Soffio blues
G. Rossini – Sinfonia in Re maggiore
M. Bruch – Violin Concerto N° 1 op. 26 in G minor
***
G. Rossini – Demetrio e Polibio
P. de Sarasate – Introduction and Tarantella op. 43
P. de Sarasate – Carmen Fantasy Op. 25
G. Rossini – Sinfonia “al conventello”

Uto Ughi & Prague Sinfonia - Ravenna Musica

ph. Flavio Frascarelli

Přidejte se ke kampani Kofiho Annana Boj za ochranu klimatu!

Klasičtí hudebníci Daniel Barenboim, Barbara Hendricks a Christian Benda se stávají spojenci klimatu.

http://www.youtube.com/watch?v=QnYTo1v9kg8&;

http://www.flickr.com/photos/timeforclimatejustice/4028165279/

Jean-Philippe Collard & Prague Sinfonia

http://aroundtheworldwithirina.blogspot.com/2009/09/prague-sinfoniachristian-benda.html

http://www.youtube.com/watch?v=H1iQx2WoS0w

http://www.youtube.com/watch?v=QZWSi9mnO0o

(ph.Irina Stanescu)

Philippe Entremont & Prague Sinfonia


The Prague Sinfonia pod vedením Christiana Bendy v Miláně

Představení orchestru, 19.11, 21:00, Grande Sala Verdi, Conservatorio

Program:

W.A.Mozart Symfonie č.1 K.16 v es dur
Beethovenův koncert pro piano č.2 op.19 v Bes dur
***
W.A.Mozart: Symfonie č.40 v G mol K.550

Prague Sinfonia s Christianem Bendou v Číně

Koncert y:
Čína: Šanghaj, 2. září – Shanghai Concert Hall
Hebei – 3. září
Tianjin – 4. září
Singapur – 7. září – The Esplanade Concert Hall
Malajsie: Kuala Lumpur – 8. září

Program:

1) Šanghaj / Hebei
W. A. Mozart: Don Giovanni – předehra
J. Haydn: Koncert pro cello a orchestr C dur (Christian Benda)
F. Mendelssohn: Koncert pro housle a orchestr e moll (Min Lee)
L. van Beethoven: Sinfonie č. 7

2) Tianjin
W. A. Mozart: Don Giovanni – předehra
J. Haydn: Koncert pro cello a orchestr C dur
W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A dur, K. 488
L. van Beethoven: Sinfonie č. 7

3) Singapur
Díla od Vivaldiho, Mozarta, Haydna, Mendelssohna a Beethovena

4) Malajsie
W. A. Mozart: Don Giovanni – předehra
W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A dur, K. 488
F. Mendelssohn: Koncert pro housle a orchestr e moll
L. van Beethoven: Sinfonie č. 7

CD Schuberta

Naxos Worldwide Sites

Kompletní Schubertovy předehry z Prahy
Prague Sinfonia dirigovaná svým uměleckým vedoucím Christianem Bendou nahrála kompletní operní a koncertní Schubertovy předehry. Prague Sinfonia je rozšířenou verzí Pražského komorního orchestru.

New York

Hudba-info.cz

V Praze se představí Prague Sinfonia

V neděli večer poprvé vystoupí v Praze. V kostele sv. Šimona a Judy zahraje se svým uměleckým vedoucím a dirigentem Christianem Bendou.

Poprvé se nové těleso představilo 28. října při oslavách vzniku Československa - českého státního svátku - v New Yorku. Jeho čestným prezidentem se tam stal osobně přítomný bývalý prezident Václav Havel.

Také Havel je od října spolu s manželkou Dagmar v New Yorku, kam ho na sedmitýdenní pracovní pobyt pozvala Kolumbijská univerzita.

První koncert se konal v Národní budově na Manhattanu.

Orchestr, jehož plný název užívá odkaz na "sametovou revoluci" zní Prague Sinfonia of the Velvet Revolution.

Menuhin Festival Gstaad

29. 07. ve 20,00 v Kirche Saanen

Mozartovský večer

Barbara Hendricks, soprán; Prague Sinfonia; Christian Benda, dirigent: Mozartova předehra k opeře "Idomeneo" Recitál a árie ze stejnojmenné opery: "Quando avran fine ormai…Padri, germani, addio" a "Arie se il padre perdei" Z opery Don Giovanni zazní předehra a následující recitály a árie:

"Basta, vincesti…Ah, non lasciarmi", K. 295a; "Misera, dove son! – Ah, non son'io che parlo", K. 369 Symfonie D dur "Pražská", K. 504

CHF 160.-/135.-/95.-/40.- Euro 104.-/88.-/62.-/26.-