Domů

Šéfdirigent
Christian Benda
 
Jsem šťasten, že mám kolem sebe Christiana Bendu a jeho hudebníky, jež svým uměním podporují tytéž humanistické myšlenky jako já .

V. Havel - C. Benda, Český národní dům, New York